Behandeltraject

1. Vooronderzoek

Tijdens uw eerste afspraak bespreken we aan de hand van een vooropgestelde vragenlijst uw algemene gezondheid, uw vragen en wensen.

Wilt u graag optimaal voorbereid zijn voor uw eerste afspraak? Bekijk dan onze checklist.

Na het overlopen van deze vragenlijst zal de implantoloog aan de hand van een klinisch mondonderzoek en röntgenfoto’s uw situatie (kaakbreedte en- hoogte) beoordelen. Afhankelijk hiervan bekijken we samen welke behandelingopties er voor u zijn. Aansluitend stellen we een kostenraming op en bekijken we de planning voor een eventuele behandeling.

2. Nemen van gebitsmodel

Wanneer de keuze voor een implantologische behandeling wordt gemaakt, zullen er in sommige gevallen (digitale) afdrukken van het gebit gemaakt worden met behulp van onze Trios mondscanner. De studiemodellen die we hiermee verkrijgen worden gebruikt voor het opstellen van uitgebreide behandelplannen.

3. 3D röntgenopname

Voor de start van de implantologische behandeling kan het maken van een driedimensionale röntgenopname (Conebeam CT-scan) noodzakelijk zijn voor de planning. Deze beelden geven nauwkeurige info over het gebied waar de implantaten geplaatst moeten worden zoals de dikte en hoogte van het bot en de afstand tot de sinus (bovenkaak) of de zenuw (onderkaak).

Wanneer blijkt dat er onvoldoende bot aanwezig is, kan een botopbouwende ingreep nodig zijn. Deze ingreep kan voor of tijdens de implantologische behandeling plaatsvinden.

4. Implanteren

Na bovenstaande stappen is het tijd voor het implanteren. De behandeling zelf is niet pijnlijk omdat deze onder plaatselijke verdoving wordt uitgevoerd. U kunt wel napijn krijgen, maar eenvoudige pijnstillers kunnen al een grote hulp bieden.

Na de verdoving wordt het tandvlees losgemaakt zodat het kaakbot zichtbaar wordt. In het kaakbot wordt vervolgens een gaatje geboord tot op de juiste lengte van het implantaat, daarna wordt met een steeds breder boortje het gaatje opgeboord tot de juiste dikte van het implantaat.

Het implantaat is een titanium schroefje dat vervolgens in het voorgeboorde gaatje wordt aangebracht. In het implantaat zit een inwendige schroefdraad waarin een plat afdekschroefje (2-fase techniek) of een hoog schroefje (1-fase techniek) kan worden geschroefd.

Na het aanbrengen van een implantaat volgt een ingroeifase van gemiddeld 2 tot 6 maanden. Het bot groeit in deze fase op en rond het implantaat vast.

5. Vervaardigen van kroon, brug of tandprothese

Zodra u tijdens de laatste controle bij de implantoloog groen licht krijgt, kan de suprastructuur (kroon, een brug of een prothese) vervaardigd worden. Het implantaat heeft nu immers voldoende houvast. Deze fase van de behandeling kan afhankelijk van de toepassing  2 tot 6-tal zittijden vergen.

Ongeveer één maand na de plaatsing van de suprastructuur plannen we graag een afspraak met u in voor een controle.

6. Nazorg

Net zoals natuurlijke tanden hebben ook implantaten regelmatige controles en een goede mondhygiëne nodig. Wanneer u het implantaat met de juiste zorg draagt, zal u optimaal kunnen genieten van deze oplossing.

Bekijk daarom zeker onze tips om uw implantaat optimaal te verzorgen.

Eén jaar na de plaatsing, ziet de implantoloog u graag terug voor een controle.