FAQ

Behandelingen

Tijdens het vooronderzoek vragen wij u om eerst een vragenlijst in te vullen betreffende uw algemene gezondheid. Er wordt er een nauwkeurig mondonderzoek uitgevoerd en indien wenselijk een röntgenfoto van uw gebit genomen. We luisteren naar uw wensen. Met al deze informatie kunnen we samen uw behandelopties bespreken met bijhorende prijsindicaties. Wij houden van duidelijke prijsafspraken, dit vermijdt misverstanden.

Het vooronderzoek duurt niet lang (gemiddeld 30 minuten), is pijnloos en wordt in sommige gevallen deels terugbetaald door uw mutualiteit.

Download vragenlijst algemene gezondheid.

De levensduur van een implantaat is afhankelijk van hoe het onderhouden wordt. Het is heel belangrijk dat een implantaat goed wordt schoongehouden, zodat het tandvlees rondom het implantaat gezond blijft. Verder heeft roken een negatieve invloed op de levensduur van de implantaten.

 

In de onderkaak functioneren in circa 98 van de 100 gevallen de implantaten na tien jaar nog probleemloos. De prognose in de bovenkaak ligt met 95% wat lager. De oorzaak van dit verschil ligt in de wat brozere structuur van het bot in de bovenkaak.

 

Een regelmatige controle van de implantaten door uw tandarts of implantoloog is van zeer groot belang, zodat eventuele problemen steeds vroegtijdig kunnen vastgesteld worden.

Dit is afhankelijk van behandeling tot behandeling. Het plaatsen van implantaten gebeurt onder lokale verdoving en duurt gemiddeld 45 minuten tot anderhalf uur. De duurtijd van het totale behandeltraject is afhankelijk van de geplande behandeling.

De kostprijs is afhankelijk van behandeling tot behandeling en is dus niet te veralgemenen. Na het vooronderzoek hebben we echter een duidelijk beeld over uw specifieke behandelplan. Uw tandarts zal u een kostenraming bezorgen, samen met de nodige informatie over alle facetten van de behandeling. 

In principe komt iedereen in aanmerking voor een behandeling met implantaten. Bij sommige patiënten zijn extra voorzorgen nodig en moet er rekening gehouden worden met risicofactoren (roken, knarsen, klemmen, gebrekkige mondhygiëne...) en medische aandoeningen. 

 

Een bovenste leeftijdsgrens is er niet. Bij zeer jonge personen moet het plaatsen van implantaten worden uitgesteld tot de kaken volgroeid zijn.

Afspraken

Varia